ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εθνικό Πάρκο Σχινιά : Ηχηρές παραιτήσεις με αιχμές κατά Χαρδαλιά

«Άλλοι αποφασίζουν για εμάς και χωρίς εμάς» καταγγέλλει το διοικητικό συμβούλιο του φορέα διαχείρισης του εθνικού πάρκου Σχινιά
Την παραίτησή του υπέβαλε σύσσωμο το διοικητικό συμβούλιο του φορέα διαχείρισης του εθνικού πάρκου Σχινιά μετά τις καταστροφικές επεμβάσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην προστατευόμενη περιοχή.

Όπως τονίζουν, οι εργασίες είχαν ως αποτέλεσμα την «πλήρη αποψίλωση της βλάστησης του υπορόφου με ελκυστήρα – καταστροφέα, η είσοδος και μόνο του οποίου καταστρέφει την οποιαδήποτε φυσική αναγέννηση της κουκουναριάς, ενώ η αποκλάδωση χλωρών κλάδων των ιστάμενων δένδρων, εκτιμώμενης ηλικίας 45-55 ετών, εγείρει σοβαρά ζητήματα μελλοντικής ζωτικότητας, ανάπτυξης και καρποφορίας των δένδρων του πευκοδάσους κουκουναριάς. Η απομάκρυνση της βιομάζας γίνεται με τη χρήση φορτηγού, το οποίο αναγκαστικά εισέρχεται εντός των περιοχών των επεμβάσεων και το οποίο σε συνδυασμό με τη χρήση του ελκυστήρα – καταστροφέα θα υποβαθμίσει ακόμη περισσότερο την περιοχή, με συμπίεση του εδάφους και σημαντικές επιπτώσεις στην περαιτέρω φυσική αναγέννηση του οικοτόπου προτεραιότητας, γνωστών των ειδικότερων απαιτήσεων της κουκουναριάς».

Το διοικητικό συμβούλιο του φορέα διαχείρισης του εθνικού πάρκου Σχινιά επισημαίνει ότι στην άδεια εκτέλεσης εργασιών αναγράφεται ότι «οι επεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν εκατέρωθεν της περιμετρικής οδού που βρίσκεται απέναντι από το πάρκο» και οι οποίες ουδεμία σχέση έχουν με τις ήπιες εργασίες καθαρισμού, που είχαν γνωστοποιηθεί στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

«Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τις αρμόδιες υπηρεσίες του, με αποτέλεσμα τις δυσμενείς και χωρίς θεραπεία αποκατάστασης επιπτώσεις στους προστατευόμενους από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία οικοτόπους των περιοχών Natura 2000 αρμοδιότητας του φορέα διαχείρισης» υπογραμμίζουν και τονίζουν ότι ο φορέας διαχείρισης, αν και έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, «οι αποφάσεις του Δ.Σ. του αγνούνται παντελώς και συνεχώς κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο από το σύνολο των αρμοδίων υπηρεσιών των υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σαν να μην υφίσταται Δ.Σ., καθόσον άλλοι αποφασίζουν για εμάς και χωρίς εμάς».

avgi.gr